Aylık Arşiv: 2018 Aralık

Reşat Altını Kaç Gram

Reşat Altını Kaç Gram

Reşat Altını, Osmanlı imparatoruğu’ nun 35. padişahı ve 114. islam halifesi zamanında çıkarılmış altın paraya verilen addır, Sultan Mehmed Reşat zamanında çıkarıldığı için adını oradan alır ve reşat altını olarak...